Go to the main content Go to the main menu Go to the search bar Go to the footer
Astuccio Canes 咖啡桌

设计方 Chiara Andreatti

Astuccio Canes 咖啡桌

Astuccio Canes系列边桌与咖啡桌由Chiara Andreatti设计,可为卧室和起居空间锦上添花。这款创新设计推出圆形和椭圆形款,将天然木材与竹子元素融为一体,拉丝金色饰面散发出艺术与时尚气息,对比鲜明。大号、中号和小号选择丰富,可成套搭配或巧妙地摆放在家中的不同位置。

Astuccio Canes 咖啡桌
Astuccio Canes 咖啡桌
Astuccio Canes 咖啡桌
Astuccio Canes 咖啡桌
Astuccio Canes 咖啡桌